Amaç & Kapsam


Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi’nin (CALESS) amacı; dil, dil eğitimi, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında özgün ve nitelikli araştırmalarının paylaşılarak ilgili alanlardaki problemlere çözüm önerileri getirmek ve bu alanlardaki mevcut literatüre katkıda bulunmaktır. 

CALESS'te yer alan bölümler aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

 • Ampirik Araştırma
 • Kavramsal Araştırma
 • Örnek Olay Çalışması
 • Derleme
 • Görüş
 • Geçmişe Bakış
 • Editöre Mektup
 • Kısa Rapor
 • Kitap İncelemesi

Aşağıdaki alanlarda ve konu başlıklarındaki çalışmalar davet edilmektedir:

Dil Eğitimi 

 • Dil öğretimi
 • Birinci, İkinci ve yabancı dil öğrenimi/öğretimi
 • Uygulamalı dilbilim
 • İki dillilik ve çok dillilik
 • Dil öğrenimindeki/öğretimindeki teori ve uygulamalar
 • Beceri öğretimi
 • Özel amaçlı dil öğretimi
 • Dil, edebiyat ve dilbilim
 • Öğretmen eğitimi
 • Kültürler arası çalışmalar
 • Dil öğretiminde / öğreniminde yeni teknolojiler / eğilimler / uygulamalar
 • Pedagojik teknikler
 • Yabancı dilde ölçme ve değerlendirme

Eğitim Bilimleri

 • Öğretim programları ve öğretim
 • Program geliştirme ve değerlendirme
 • Eğitimde yeni yaklaşımlar / yöntemler / uygulamalar
 • Eğitim uygulamaları
 • Yetişkin eğitimi
 • Eğitim yönetimi / politikası / planlaması
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
 • Öğretmen eğitimi (hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi uygulamaları)
 • Eğitimde teknoloji kullanımı

Sosyal Bilimler

 • Filoloji, Felsefe, Tarih, Coğrafya

Not: Sosyal bilimler alanındaki çalışmalar yukarıda belirtilen dört disiplinler sınırlıdır. Bu disiplinler dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir.

CALESS'e gönderilen çalışmalar, içerik ve format bakımından uygun olmaması durumunda editör veya editör kurulu tarafından reddedilir/yazarlara geri gönderilir.