İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN COVID-19 KÜRESEL SALGINI SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ UZAKTAN EĞİTİM DENEYİMLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-VOLUME 3 - ISSUE 1 || CİLT:3 - SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 küresel salgını tüm alanlarda etkili olduğu gibi eğitimde de okulların kapatılmasına ve öğretim süreçlerinde uzaktan eğitimin tüm kademelerde kullanılmasına neden olmuştur. Bu çerçevede gerçekleştirilen araştırmayla İngilizce öğretmenlerinin Covid-19 küresel salgını sürecinde gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim deneyimlerinin metaforlar yoluyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışması niteliğindedir. Araştırmaya ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi, meslek lisesi ve halk eğitim merkezinde görevli elli üç İngilizce öğretmeni çevrim içi form doldurarak katılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamalarıyla gerçekleştirdikleri ders anlatımıyla ilgili yaptıkları metaforlarda etkileşim sorunu en fazla ifade edilen konu olmuştur. Öğretmenlerin uzaktan öğrenme ortamlarını salgın döneminde bir gereksinim olarak tanımlaması araştırmaya dair önemli başka bir konu olmuştur. Öğretmenlerin bir kısmı (%30,19) uzaktan eğitimde sınıf yönetimini kolay bulurken bir diğer kısmı (%24.53) zor bulmuştur. Öğretmenler, uzaktan eğitimin öğrenciler için erişim ve disiplin sorunu getirdiğini belirtmiştir. Araştırma sonuçlarına göre İngilizce öğretmenlerinin uzaktan eğitim derslerinde Zoom yazılımını ve MEB’in EBA Canlı Ders uygulamasını daha fazla kullandığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Coronavirus global epidemic as it is effective in all areas, it has also caused the closure of schools and the usage of distance education at all levels of education area. With the study carried out in this framework, it was aimed to determine the distance education experience of English language teachers during the Covid-19 global epidemic period through metaphors. The study qualifies for phenomenological study from qualitative research patterns. Fifty-three English teachers from primary, secondary, Anatolian high schools, vocational high schools and public education centers participated in the study by filling out an online form. According to the findings of the study, the problem of interaction was the most expressed subject in the metaphors which teachers made about their lectures with distance education applications. Teachers’ defining distance learning environments as a necessity during the epidemic was another important subject of the study. While some teachers (30.10%) found classroom management easy but the others (24.53%) found it difficult in distance education. The teachers stated that distance education brought access and discipline problems for students. According to the results of the study, it is seen that English language teachers used zoom software and EBA live course application of the Ministry of Education more in distance education.

Keywords