FRANSIZCA VE NÜBYENİN KARŞITSAL ÇÖZÜMLEMESİ: AD ÖBEĞİ YAPILARI

Author:

Year-Number: 2020 -VOLUME 2 - ISSUE 2 || CİLT 2 - SAYI 2
Number of pages: 528 - 546
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Fransızca ve Nübye dillerindeki ad öbeklerinin iç yapısı ve bileşenlerin basit ve karmaşık ad öbeklerindeki sırası açısından benzerlik ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) tanımlama; (2)yan yana koyma ve (3) karşılaştırma olarak üç adımdan oluşan karşıtsal çözümleme (CA) uygulanır. Bu çalışmada yapılan karşıtsal çözümleme, Fransızca ve Nübye dilleri arasında bir baş ismin yerleştirilmesi, büyüklük ve nitelik sıfatının yerleştirilmesi, sayıların yerleştirilmesi ve karmaşık ad öbeğindeki durum işaretçisi açısından pek çok farklılık olduğunu, her iki dilin karmaşık ad öbeğinde art arda iki sıfatın bulunması açısından ise daha az benzerliği paylaştığını göstermektedir. Bu çalışmanın bulguları, dil soy bilimi oluşturmak için karşılaştırmalı tarihsel dilbilime, dil sınıflamaları oluşturmak için tipolojik dilbilime, iki dilli sözlükler oluşturmak için denklik problemlerini araştıran çeviri çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal the similarities and differences between French and Nubian languages regarding the internal structure of their noun phrases and the order of the constituents in their simple and complex noun phrases. To this end, the contrastive analysis (CA) is applied which is composed of three steps as (1) description; (2) juxtaposition; (3) comparison. The contrastive analysis in this study shows that French and Nubian languages have many differences regarding the placement of a head noun, the placement of an adjective of size and quality, the placement of numerals and the case marker in a complex noun phrase and share fewer similarities such that both languages can use two adjectives successively in a complex noun phrase. The findings of this study contribute to comparative historical linguistics to establish language genealogy, to typological linguistics to create language taxonomies, to translation studies to investigate problems of equivalence in creating bilingual dictionaries.

Keywords