SURİYE’DEKİ ARAP MİLLİYETÇİLERİN FRANSIZLARA KARŞI BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ (1920-1946)

Author:

Number of pages: 425 - 434
Year-Number: 2020-VOLUME 2 - ISSUE 1 || CİLT 2 - SAYI 1

Abstract

Suriye, Orta Doğu’daki stratejik ve jeopolitik konumu dolayısıyla emperyalist devletler tarafından oldukça önemsenen bir yerdir. İngiltere ve Fransa arasında yapılan Sykes-Picot Antlaşmasıyla Fransa’nın payına düşen Suriye, yine bu antlaşma doğrultusunda Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Suriyeliler ilk günden beri bu işgalden rahatsızdır. Sonrasında da Fransa’nın uygulamış olduğu emperyalist politikalar halkın milli duygularının ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. 1925 yılına gelene kadar çok da etkili olmayan ayaklanmalar ve direnişlerle sürdürülen mücadele, Sultan el-Atraş’ın önderliğinde başlayan isyan ile beraber mili bir boyut kazanmıştır. Fransızlar çok geçmeden büyük yankı uyandıran ve yayılan bu ayaklanmayı bastırmıştır. Akabinde Suriye’deki yönetimini yumuşatma kararı alan Fransa ile Suriyeli milliyetçiler arasında bir uzlaşma ortamı oluşmuştur. Ancak Suriyeli milliyetçilerin gelecek ile ilgili planlarında elbette ki bağımsız bir Suriye modeli vardır. Bu çalışmada, Suriye’nin, 1920’den, bağımsızlığını kazandığı 1946 yılına kadar Fransız Mandasına karşı vermiş olduğu mücadele, Fransa’nın uyguladığı emperyalist politikalar sonucunda şekillenen Suriye’deki milliyetçi anlayış ve hareket ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Syria is strategic and geopolitical in the Middle East because of its location, it was a pretty important place by the imperialist States. Made between Britain and France in Sykes-picot treaty with France, Syria's share was occupied by the French again in accordance with the treaty. Since the first day I was disturbed by this invasion of theSyrians. Afterwards, France's national imperialist policies applied in the emergence of feelings of the people played an important role. Until 1925, the struggle did not influence the effective resistance and riots, Sultan Al-atras with the rebellion that began under the leadership of a shaft dimension. The French put down the revolt soon spreading and major repercussions. Syrian nationalists in Syria, which the administration subsequently decided in the environment of a compromise between smoothing with France occurred. However, the Syrian nationalists ' plans for the future, of course, had the model of an independent Syria.

Keywords