OSMANLI ARŞİV EVRAKLARINA GÖRE İLİNDEN İSYANINDA YAŞANAN BAŞLICA OLAYLAR

Author:

Number of pages: 304 - 333
Year-Number: 2020-VOLUME 2 - ISSUE 1 || CİLT 2 - SAYI 1

Abstract

1903 yılının Ağustos ayında başlayan İlinden İsyanı Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında büyük bir karışıklığa sebep olmuştur. Bu isyan dâhilinde Bulgaristan’dan da çeşitli destekler gören Bulgar komitaları Osmanlı Devleti’nin Bulgar tebaasını tahrik ederek büyük çaplı bir başkaldırı hareketine girişmiştir. Osmanlı askeri birliklerine, mülki birimlerine saldırıların yaşandığı isyanda birçok köy isyancılar tarafından yakılmış, siviller ise yine Bulgar isyancılar tarafından katledilmiştir. İlinden isyanı yurt dışında ve yurt içinde birçok akademik çalışmada bir alt başlık olarak incelenmiş olmakla beraber bu konuda Osmanlı arşiv evrakı en geniş anlamda değerlendirilmiş değildir. İşbu çalışmada İlinden İsyanı sırasında gerçekleşen ve aralarında Kruşevo hadisesinin de bulunduğu kayda değer vakalar Osmanlı arşiv evrakı ışığında incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The Ilinden Uprising, which broke out in the August of 1903, has caused a widespread wave of disturbance on the Ottoman Roumelia. Within the uprising, the Bulgarian committees, which are also supported by Bulgaria, sparkled a rebellion against the Ottoman State by provoking the Bulgarian subjects of the Ottoman State. In the rebellion within which Ottoman military and administrative units were attacked, the Muslim villages were burnt and Muslim civilians were massacred by the Bulgarian armed bands. The Ilinden Uprising has been viewed by some academic studies as a subtitle in their works however there aren’t any studies which widely evaluated the Ottoman state archives in a wider aspect. In this work, the significant events of the Ilinden Uprising including the Krushevo incident have been examined by widely evaluating the Ottoman archive papers on the matter.

Keywords