Eski Türkçe Kur’an Tercümelerinde Kur’an Kavramı

Author:

Year-Number: 2019-VOLUME 1 - ISSUE 1 || CİLT 1 - SAYI 1
Number of pages: 62-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilindiği üzere dini bir metni tercüme etmek, metin içinde geçen kavramlara ad vermek gerek dini yönden yanlış adlandırmalar ve anlamlandırmalar sonucu günaha girme korkusu gerekse de bir metni bir dilden başka bir dile tercüme etme dillerin yapıları içinde çok zor olduğundan, insanlar hep işin kolayına kaçarak daha çok tercüme edilen dilin kelimelerini kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu çalışmada, Türkoloji alanında büyük yer tutan dini metinlerden Eski Türkçe Kur’an tercümelerinde kavram/kavramların Kur’an örneğinde karşılıklarını tespit ederek yeryüzünde çok eski zamanlardan bu yana geniş bir coğrafi alanda var olan Türkçenin bu kavramlara karşılık vermede ne kadar başarılı olduğunu gösterebilmektir.

Keywords

Abstract

As it is known, translating a religious text and naming the concepts in the text should not only be fearful of temptation as a result of religious misnomerations and meanings, but also because translating a text from one language to another is very difficult in the structure of languages, people are always more likely they preferred to use the words of the translated language. The aim of this study is to determine the equivalence of the concepts / concepts in the Quranic Quranic translations in the Turkish texts, which is one of the most important religious texts in the field of Turcology, and to show how successful Turkish has been in a wide geographical area since the ancient times.

Keywords