Dergimizin gelecek sayısından (Haziran 2021) itibaren; Türkçe, İngilizce ve Rusça çalışmalar değerlendirme sürecine alınacaktır. Fransızca çalışmalar kabul edilmeyecektir. Makale tam metni İngilizce olan çalışmaların dışındaki bütün çalışmaların genişletilmiş İngilizce özet içermesi gerekecektir. Dergimizin kapsamında sınırlamaya gidilecektir. CALESS Dergisi Haziran 2021 sayısı itibariyle Amaç ve Kapsam kısmında belirtilen alanlara ait çalışmaları kabul edecektir.


 Dergimizin gelecek sayısından (Haziran 2021) itibaren; Türkçe, İngilizce ve Rusça çalışmalar değerlendirme sürecine alınacaktır. Fransızca çalışmalar kabul edilmeyecektir. Makale tam metni İngilizce olan çalışmaların dışındaki bütün çalışmaların genişletilmiş İngilizce özet içermesi gerekecektir. Dergimizin kapsamında sınırlamaya gidilecektir. CALESS Dergisi Haziran 2021 sayısı itibariyle Amaç ve Kapsam kısmında belirtilen alanlara ait çalışmaları kabul edecektir.