Değerli akademisyenler, Dergimizin gelecek sayısı (Haziran 2021) için makale kabulüne başlanmıştır. Sizleri alanınızdaki özgün çalışmaları 15 Mayıs 2021 tarihine kadar dergimize göndermeye davet ediyoruz.


 

✅Dear academicians,  Submission process for the upcoming issue (June 2021) of our journal has started. We invite you to submit your original articles in your field to our journal until 15 May 2021.