Articles from last issue

As of March 2021, CALESS has started to be indexed in the MLA Directory of Periodicals, which is one of the leading indexes in the field of linguistics and language education and considered as a field index by some universities. Yeni İndekslenme (MLA Directory of Periodicals) Dear academicians,  Submission process for the upcoming issue (June 2021) of our journal has started. We invite you to submit your original articles in your field to our journal until 15 May 2021. Değerli akademisyenler, Dergimizin gelecek sayısı (Haziran 2021) için makale kabulüne başlanmıştır. Sizleri alanınızdaki özgün çalışmaları 15 Mayıs 2021 tarihine kadar dergimize göndermeye davet ediyoruz. As of the next issue of CALESS (June 2021); Studies in Turkish, English and Russian will be included in the evaluation process. Studies in French will not be accepted. Except for the studies in English, all studies should include an extended English abstract. The scope of CALESS will be updated. CALESS will accept studies on the fields specified in the Aim and Scope as of June 2021. Dergimizin gelecek sayısından (Haziran 2021) itibaren; Türkçe, İngilizce ve Rusça çalışmalar değerlendirme sürecine alınacaktır. Fransızca çalışmalar kabul edilmeyecektir. Makale tam metni İngilizce olan çalışmaların dışındaki bütün çalışmaların genişletilmiş İngilizce özet içermesi gerekecektir. Dergimizin kapsamında sınırlamaya gidilecektir. CALESS Dergisi Haziran 2021 sayısı itibariyle Amaç ve Kapsam kısmında belirtilen alanlara ait çalışmaları kabul edecektir.