Home    |  About the Journal   |  Current Issue   |  Aims & Scope   |  Editorial Board   |  Submit a Paper   |  Archive   |  Abstracting & Indexing   |  DergiPark   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinde Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar ile Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Examination of The Relationships Between Irrational Romantic Relationship Beliefs and Happiness Among University Students )

Author : Tuba PALA AKBABA  & Demet EROL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 32-44
506    387


Summary

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi’ nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 283’ ü kız ve 183’ ü erkek olmak üzere 466 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançlarını ölçmek için Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (Sarı, 2008), kullanılmıştır. Bu ölçek,  romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlara ilişkin “Aşırı beklentiler”, “Sosyal zaman kullanımı”, “Fiziksel yakınlık”, “Zihin okuma”, “Cinsiyet farklılıkları” ve “Farklı düşünmek” olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Bireylerin yaşamlarındaki genel mutluluğunu ölçmek için Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (Doğan ve Çötok, 2011) kullanılmıştır. Romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ölçeğinin alt boyutları olan “Cinsiyet farklılıkları” ve “Farklı düşünmek” alt boyutlarının mutluluğu olumsuz yönde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar, Mutluluk, Üniversite ÖğrencileriAbstract

The purpose of this research was to study the relations between the irrational romantic relationship beliefs and happiness in a sample of 466 students in Akdeniz University (283 female, 183 male) in 2017-2018 Educational Fall Term. The Turkish version of the Irrational Romantic Relationships Beliefs Inventory (Sarı, 2008) and The Oxford Happiness Questionnaire Short Form (Doğan ve Çötok, 2011) were used for data collection. The sub-dimensions of the Irrational Romantic Relationships Beliefs Inventory were,  “Extreme expectations”, “Mind reading”, Thinking differently”, “Physical closeness” “ Gender differences” and “Using social time” . Multiple regression analyses revealed that, “gender differences” and “thinking differently” dimensions of the irrational romantic relationship beliefs were the negative predictors of happiness. Keywords

Irrational Romantic Relationship Beliefs, Happiness, University Students

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Distinguished Academics,

  The second issue (December 2019) of Caless Journal has been published . We thank to all who assisted us.

  Distinguished Academics,

  The third issue of Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS) will be published in June 2020. We expect qualified work for June 2020 issue and wish you the best in your research studies.

  Deadline: May 31, 2020Address :Antalya, Türkiye 07550
Telephone : Fax :
Email :calessjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri