Home    |  About the Journal   |  Current Issue   |  Aims & Scope   |  Editorial Board   |  Submit a Paper   |  Archive   |  Abstracting & Indexing   |  DergiPark   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5. sınıflarda ülke genelinde belirlenen okullarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasını başlatmıştır. Bu nedenle program uygulayıcıları olan öğretmen ve okul yöneticilerinin uygulama hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesi, uygulamanın yaygınlaştırılarak ülke genelinde daha sistematik ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmada halen pilot uygulama olarak devam eden ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması hakkında İngilizce öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile desenlendirilmiştir. Çalışmada veriler, görüşme formu ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Antalya ili beş merkez ilçesinde pilot olarak uygulama yapılan okullarda görev yapan, gönüllü olarak araştırmaya katılan 16 İngilizce öğretmeni ve dört okul yöneticisinden oluşmuştur. Araştırmanın sonucunda uygulamanın olumlu olduğu, ancak uygulamanın eksik yanlarının giderilerek yaygınlaştırılması gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.Keywords

İngilizce Öğretimi, Yabancı Dil, Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf.


References

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Distinguished Academics,

  The second issue (December 2019) of Caless Journal has been published . We thank to all who assisted us.

  Distinguished Academics,

  The third issue of Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS) will be published in June 2020. We expect qualified work for June 2020 issue and wish you the best in your research studies.

  Deadline: May 31, 2020Address :Antalya, Türkiye 07550
Telephone : Fax :
Email :calessjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri